De normen van Stichting Wegloophuis Utrecht

 

Normen zijn de gedragsregels gebaseerd op de overkoepelende kernwaarden. Deze normen zijn de gedragscode waaraan getoetst kan worden of de manier van werken in de lijn ligt van de waarden van de stichting.

1. Mensgericht werken - ​­ je bent flexibel want iedereen is anders en je respecteert een ieder en behandelt iedereen als gelijkwaardig.

 

2. ‘Thuis’​ ­- je bent deel van een ‘familie’ en zorgt voor een veilige omgeving waarin een ieder zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn.

 

3. Ter zake stellen​ -­ je stem telt, benoem actief je zorgen, onderbouw ze en geef alternatieven.

 

4. Overleg​ ­- je overlegt als je iets niet weet of twijfelt of denkt dat een ander misschien een fout maakt, want niemand is zonder fouten.

 

5. Steun​ -­ je werkt samen, houdt rekening met elkander en bent op de hoogte van een ieders werkzaamheden. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

6. Geïnformeerd​ ­- je bent en blijft geïnformeerd over de ontwikkelingen in de van belang zijnde werkvelden en je bent actief in het verwerven van benodigde kennis.

 

7. Reflecteren​ ­- je reflecteert actief op je eigen handelen en dat van het team en de bewoners. Dit bevordert de kwalitatieve groei.

 

8. Feedback​ -­ je geeft en ontvangt actief feedback en bent daarbij bewust dat je collega hierbij een goede intentie heeft. Zo groeien wij allemaal.

 

9. Aansprakelijkheid -​­ je werkt vanuit eigen initiatief, vrijheid en vertrouwen maar je bent altijd persoonlijk aansprakelijk voor je handelen en neemt daarom altijd wel overwogen beslissingen.

 

10. Privacy​ -­ je respecteert de privacy van iedereen die betrokkenen is bij het Wegloophuis en zorgt zo voor een sfeer van vertrouwen.

 

11. Eigenaarschap​ -­ je past de principes van de gedragscode toe in je dagelijks werk en zorg dat ze in hun algemeenheid in het Wegloophuis nageleefd worden.

 

Aan de kern van dit alles staat een actieve werkhouding die ons scherp houdt en de samenwerking en onze kwaliteit van werken bevordert.