De kernwaarden van Stichting Wegloophuis Utrecht

 

Het hart van de stichting bestaat uit onze kernwaarden. Deze definiëren de manier waarop wij werken en daardoor onze cultuur en betrokkenheid tot deze cultuur. Dit zorgt voor de beste kwaliteit die wij als professionals, semi professionals, vrijwilligers, stagiaires, et cetera kunnen leveren, aan de bewoners en aan elkander.

1. Wij werken middels een mens­-tot­-mens benadering ­- we werken niet met dossiers en diagnoses maar met mensen, waarbij onze relatie gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen.

2. Wij zijn een ‘thuis’​ ­- wij bieden een ‘thuis’ aan waarin verbondenheid en vrijheid van eigen identiteit centraal staan.

 

3. Wij communiceren open en eerlijk​ ­- duidelijke en eerlijke communicatie in een omgeving van vertrouwen zorgt voor meer effectiviteit, groei en een plezierige werkomgeving.

 

4. Wij werken samen​ -  ik werk voor jou, jij werkt voor mij en wij werken voor elkaar. We zijn een individu in een team met een collectief doel en delen onze verantwoordelijkheden.

5. Wij besluiten samen -​­ met een horizontale organisatiestructuur maken wij zo breed mogelijk gedragen besluiten waarin een ieder een gelijkwaardige stem heeft.

6. Wij groeien samen​ ­- actief vragen, reflecteren, feedback geven en geïnformeerd blijven staat centraal in een lerende en kwalitatief groeiende omgeving.

 

7. Wij zijn een ‘familie’ ​­- informaliteit staat aan onze kern en ons werk is gebaseerd op relaties en vertrouwen. Wij zijn een groep mensen met een gezamenlijk doel, betrokken bij elkaar en wij ondersteunen elkander waar nodig.

 

8. Wij zijn een individu​ ­- eenheid in diversiteit, wij leren van elkaar en wij groeien persoonlijk. Wij hebben zwaktes en sterktes en vullen elkaar hierin aan.